Slikanje

Tehnologije biomedicinske optike

Preberi več ►

Instrumentacija pozitronske emisijske tomografije (PET)

Preberi več ►

Kvantitativni slikovni biomarkerji nevrodegenerativnih bolezni možganov

Preberi več ►

Kvantitativni slikovni biomarkerji za zgodnje odkrivanje raka

Preberi več ►

Terapija

Personalizacija radioterapije

Preberi več ►

Personalizacija molekularno ciljanih terapij

Preberi več ►

Razvoj novih teranostičnih radiofarmacevtikov

Preberi več ►

Personalizacija adaptivne protonske terapije

Preberi več ►

Modeliranje

Modeliranje odziva tumorja na terapijo
therapy

Preberi več ►

Modeliranje optičnega transporta skozi tkivo

Preberi več ►

Networks of Imaging eXcellence

Preberi več ►