Študij

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Medicinska fizika je študente usposobiti za uporabo fizikalnih principov za razumevanje bioloških in medicinskih osnov bolezni in zdravja, sposobnost zgodnjega odkrivanja bolezni s slikovnimi in neslikovnimi diagnostičnimi tehnikami in razvoj, vodenje ter spremljanje postopkov zdravljenja bolezni.

Program gradi na interdisciplinarnosti ter tako povezuje fiziko in medicino, kakor tudi mnoge druge vede (npr. računalništvo, biologija, farmacija). Študenti prejmejo tako teoretična kot praktična znanja s teh področij. Predavatelji so uveljavljeni znanstveniki v mednarodnem merilu, vključeni v klinično ter raziskovalno okolje, kar daje študiju izjemno širino in kakovost. Študenti z uspešno zaključenim programom postanejo strokovnjaki na področju medicinske fizike, s čimer v nadaljevanju razvijajo svojo kariero tako v praksi kot na akademskem področju. 

Vsem zainteresiranim predlagamo ogled programa študija in predstavitev vsebine programa.

Kam po študiju?

S pridobljenim nazivom magistra/-ice medicinske fizike se odpira širok spekter zaposlitev, od kliničnih institucij (UKC Ljubljana, Onkološki inštitut…), široke palate zaposlitev v industriji, mednarodnih in vladnih organov, kot tudi nadaljevanja akademske in raziskovalne kariere (npr. univerze, inštituti).

Teme magistrskih del

Andrej Studen

Jure Bon

  • Modeliranje in simulacija vplivov transkranialne magnetne stimulacije na oblikovanje električnega polja v možganskem tkivu

Petra Tomše

  • Optimizacija prejete doze sevanja pri FDG PET slikanju
  • Individualna 3D dozimetrija na podlagi SPECT slik pri radionuklidnih terapijah
  • Ocena prejete doze sevanja zaradi terapevtskega odmerka I-131 in povezava s kliničnimi parametri
  • Optimizacija rekonstrukcijskih parametrov pri FDG/PET slikanju možganov

Rok Dolenec

  • Nova vrsta ultrahitrega senzorja za TOF-PET slikanje

Urban Simončič

  • Optimizacija metode zajema in kinetične analize dinamičnih slik PET
  • Aplikacija kinetične analize dinamičnih slik PET pri zdravljenju raka z antiangiogenskimi zdravili
  • Optimizacija biološko konformne radioterapije

Razpisane teme za Prešernovo nagrado za študente medicine