Študij

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Medicinska fizika je študente usposobiti za uporabo fizikalnih principov za razumevanje bioloških in medicinskih osnov bolezni in zdravja, sposobnost zgodnjega odkrivanja bolezni s slikovnimi in neslikovnimi diagnostičnimi tehnikami in razvoj, vodenje ter spremljanje postopkov zdravljenja bolezni.

Program gradi na interdisciplinarnosti ter tako povezuje fiziko in medicino, kakor tudi mnoge druge vede (npr. računalništvo, biologija, farmacija). Študenti prejmejo tako teoretična kot praktična znanja s teh področij. Predavatelji so uveljavljeni znanstveniki v mednarodnem merilu, vključeni v klinično ter raziskovalno okolje, kar daje študiju izjemno širino in kakovost. Študenti z uspešno zaključenim programom postanejo strokovnjaki na področju medicinske fizike, s čimer v nadaljevanju razvijajo svojo kariero tako v praksi kot na akademskem področju. 

Vsem zainteresiranim predlagamo ogled programa študija in predstavitev vsebine programa.

Kam po študiju?

S pridobljenim nazivom magistra/-ice medicinske fizike se odpira širok spekter zaposlitev, od kliničnih institucij (UKC Ljubljana, Onkološki inštitut…), široke palate zaposlitev v industriji, mednarodnih in vladnih organov, kot tudi nadaljevanja akademske in raziskovalne kariere (npr. univerze, inštituti).

Zagovorjene magistrske naloge (2020-2021)

Razlike v učinkovitosti zaščitnih plaščev v intervencijski radiologiji 

 • Mentor: Dimitrij Kuhelj
 • Avtor: Almir Halilovič

Napovedna moč klasifikacije gostotnih skupin po BI-RADS kriteriju na procesiranih in neprocesiranih mamografskih slikah

 • Mentor: Andrej Studen
 • Avtor: Luka Premoša

Izboljšava metode za identifikacijo delcev z detektorjem obročev Čerenkova pri spektrometru Belle II

 • Mentor: Peter Križan
 • Avtor: Luka Senekovič

Magnetnoresonančno slikanje difuzijskega tenzorja

 • Mentor: Igor Serša
 • Avtor: Matic Noč

Primerjava statistične parametrične kartografije in skaliranega subprofilnega modela pri pacientih z Alzheimerjevo boleznijo

 • Mentor: Urban Simončič
 • Avtor: Lara Hočuršćak

Vpliv postavitve izhodišča na sistematične in naključne nastavitvene napake pri obsevanju raka glave in vratu

 • Mentor: Primož Peterlin
 • Avtor: Helena Lenko

 

Vpliv kakovosti in števila slik FDG-PET možganov na obliko značilnega presnovnega vzorca pri Alzheimerjevi bolezni

 • Mentor: Urban Simončič, Somentor: Maja Trošt
 • Avtor: Tadej Tomanič

Detektorji v brahiterapiji

 • Mentor: Andrej Studen, Somentor:Gregor Kramberger
 • Avtor: Stella Foršček