Študij

Temeljni cilj magistrskega študijskega programa Medicinska fizika je študente usposobiti za uporabo fizikalnih principov za razumevanje bioloških in medicinskih osnov bolezni in zdravja, sposobnost zgodnjega odkrivanja bolezni s slikovnimi in neslikovnimi diagnostičnimi tehnikami in razvoj, vodenje ter spremljanje postopkov zdravljenja bolezni.

Program gradi na interdisciplinarnosti ter tako povezuje fiziko in medicino, kakor tudi mnoge druge vede (npr. računalništvo, biologija, farmacija). Študenti prejmejo tako teoretična kot praktična znanja s teh področij. Predavatelji so uveljavljeni znanstveniki v mednarodnem merilu, vključeni v klinično ter raziskovalno okolje, kar daje študiju izjemno širino in kakovost. Študenti z uspešno zaključenim programom postanejo strokovnjaki na področju medicinske fizike, s čimer v nadaljevanju razvijajo svojo kariero tako v praksi kot na akademskem področju. Vsem zainteresiranim predlagamo ogled programa študija in predstavitev vsebine programa.

Predmetnik programa

1.letnik
ECTS
2.letnik
ECTS
Fiziologija
6
Eksperimentalna medicinska fizika
6
Eksperimentalna fizika jedra in osnovnih delcev
6
Fizika anatomskega slikanja
6
Fizika jedra in osnovnih delcev
6
Fizika funkcionalnega in molekularnega slikanja
6
Fizika radioterapije
6
Izbirni predmet
6
Fizika sevanja in dozimetrija
6
Izbirni predmet
6
Zdravstvena fizika
6
Magistrska naloga
30
Modelska analiza 1
8
Izbirni predmet
6
Izbirni predmet
6
Izbirni predmet
4

Kam po študiju?

S pridobljenim nazivom magistra/-ice medicinske fizike se odpira širok spekter zaposlitev, od kliničnih institucij (UKC Ljubljana, Onkološki inštitut…), široke palete zaposlitev v industriji, mednarodnih in vladnih organov, kot tudi nadaljevanja akademske in raziskovalne kariere (npr. univerze, inštituti).

Zagovarjane magistrske naloge (2020-2022)

Določanje optičnih lastnosti z optično koherenčno tomografijo

 • Mentor: Matija Milanič, Somentor: Jošt Stergar
 • Avtor: Črt Keber

Kvantizacija uspešnosti detekcije mikrokalcinacij pri tomosintezi

 • Mentor: Andrej Studen 
 • Avtor: Aleks Prša

Določitev toplotnih lastnosti SiliGlass tkivnih fantomov

 • Mentor: Matija Milanič
 • Avtor: Klemen Vrhovec

Spremljanje kakovosti mamogramov s kvantitativno analizo slik 

 • Mentor: Andrej Studen, somentor: Urban Zdešar
 • Avtor: Urška Poje

Vpliv longitudinalnih meritev na zanesljivost algoritma za klasikacijo mamografskih slik v gostotne skupine po sistemu BI-RADS

 • Mentor: Andrej Studen 
 • Avtor: Jan Štefanič

Ocena razhajanj registracijskih metod CT in CBCT slik pri prenosu obrisov v adaptivni protonski radioterapiji 

 • Mentor: Andrej Studen 
 • Avtor: Matic Orehar

Opredeljevanje in kvantifikacija izvorov variabilnosti pri kliničnem določanju obsega miokarditisa iz MRI lGE slik

 • Mentor: Robert Jeraj, somentor: Borut Kirn
 • Avtor: Lana Kralj

Identifikacija in kvantifikacija izvorov variabilnosti pri meritvah krčenja srčne mišice levega prekata z ultrazvočno metodo STE 

 • Mentor: Robert Jeraj, somentor: Borut Kirn 
 • Avtor: Katja Strašek