Modeliranje

Modeliranje prispeva k znanosti fizikalnega modeliranja kompleksnih bioloških sistemov z razvojem izboljšanih modelov normalnega in patološkega tkiva (optični in termični transport, rast tumorjev in odzivi na zdravljenja).

Napredni modeli na področju analitike podatkov

Pomemben napredek v kvantitativni znanosti o podatkih, zlasti pri uporabi naprednih tehnik računalniškega vida, je privedel do pomembnega in hitrega premika področja medicinskega slikanja k kvantitativni analizi in personalizirani medicini. V varnostno kritičnih scenarijih, kjer se sprejemajo klinične odločitve, je nujno, da modeli umetne inteligence (AI) vključujejo trdna jamstva za varnost in zanesljivost. En kritičen vidik ohranjanja varnosti je odkrivanje podatkov izven porazdelitve (OOD). Vhodni OOD podatki, ki se razlikujejo od učnih podatkov, lahko povzročijo kritične nevarnosti in napačne klinične odločitve s škodljivimi posledicami za bolnike. Obstoječe rešitve za odkrivanje OOD niso izvedljive za izzive v zapletenem zdravstvenem slikanju, zato ostaja izziv lokalizacija nepravilnosti in analiza pristranskosti modela.

Napredno modeliranje tkiv v biomedicinski optiki

Ena ključnih težav pri oblikovanju novih diagnostičnih in terapevtskih metod je učinkovito opisovanje zapletenih interakcij med viri energije (v primeru optičnih in hipertermičnih aplikacij svetlobe ali toplote) ter različnimi biološkimi tkivi in organi. Z napredovanjem znanja o interakcijah, numeričnih algoritmih in računski moči postaja modeliranje optičnega in toplotnega transporta natančnejše in učinkovitejše.