Medicinska fizika

Raziskovalna skupina Medicinska fizika je strukturirana okoli treh ključnih izzivov, ki hkrati predstavljajo tudi sledeče ključne programske stebre:

Za izvedbo teh raziskav je bila ustanovljena interdisciplinarna raziskovalna skupina Medicinska fizika, ki vključuje člane iz največje slovenske univerze (Univerza v Ljubljani), največjega raziskovalnega inštituta (Institut Jožef Stefan), vseobsegajočega centra za obravnavo raka (Onkološki inštitut Ljubljana) in glavne terciarne bolnišnice (Univerzitetni Klinični Center Ljubljana). Kot taka raziskovalna skupina zagotavlja enkratno multidisciplinarno platformo za:

  1. Translacijo temeljnih fizikalnih raziskav v klinično prakso
  2. Translacijo vrhunskih medicinskih tehnologij od akademskega nivoja do komercializacije,
  3. Pomoč pri visokošolskem izobraževanju na področju medicinske fizike v Sloveniji.