Člani

prof. dr. Robert Jeraj, univ. dipl. fiz.

Vodja programske skupine

Profesor fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Professor of Physics, Department of Medical Physics, University of Wisconsin

Raziskovalni interes: medicinska fizika, molekularno slikanje, onkologija

doc. dr. Andrej Studen, univ. dipl. fiz.

Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Raziskovalni interes: PET, DORA

dr. Barbara Šegedin, dr. med.

Specialistka onkologije z radioterapijo, Onkološki inštitut

Raziskovalni interes: raziskave brahiterapije, radioterapije

Barbara Vidergar-Kralj, dr. med.

Specialistka interne medicine, Onkološki inštitut

Raziskovalni interes: raziskave diagnostike in zdravljenje raka ščitnice

dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz.

Specialist medicinske fizike, Onkološki inštitut

Raziskovalni interes: onkologija

izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj,dr.med

Klinični inštut za radiologijoKlinični inštut za radiologijo

Raziskovalni interes: radiologija

Doruntina Hoxha, mag. fiz.

Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: biomedicinska optika, analiza slik, strojno učenje

Eva Rebec, mag. med. fiz.

Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: diferencialna diagnoza parkinsonizmov, ocenjevanje negotovosti biomarkerjev za nevrodegenerativne bolezni

dr. Jošt Stergar, mag. fiz.

Po-doktorski študent, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: biomedicinska optika

Katja Strašek, mag. med. fiz.

Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: ocena zgodnjega odziva na imunoterapijo, optimizacija načrtovanja zdravljenja

doc. dr. Katja Zaletel, dr. med.

Predstojnica klinike za nuklearno medicinoOddelek za bolezni ščitnice

Raziskovalni interes: tirologija, diagnostika in zdravljenje z odrtimi viri sevanj

Luciano Rivetti, mag.

Raziskovalec pri projektu RAPTOR, doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko

Raziskovalni interesi: Adaptivna radioterapija

Luka Jensterle, univ. dipl. inž. el.

Zaposlen na Kliniki za nuklearno medicino

Študent magistrskega študija Medicinske fizike

doc. dr. Luka Ležaić, dr. med.

Vodja, Oddelek za nuklearnomedicinsko slikovno diagnostiko, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Raziskovalni interesi: molekularna slikovna diagnostika na področju onkologije, inflamatornih/infektivnih procesov, kardiologije/vaskularne medicine; zdravljenje z odprtimi viri sevanja

izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med.

Specialistka nevrologije, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Raziskovalni interes: presnovni možganski vzorci nevrodegenerativnih bolezni možganov in kontinuirana zdravljenja Parkinsonove bolezni in drugih motenj gibanja (globoka možganska stimulacija in parenteralna zdravljenja Parkinsonove bolezni).

dr. Martina Vrankar, dr. med.

Specialistka radioterapije in onkologije, Onkološki inštitut

Raziskovalni interes: raziskave na področju zdravljenja pljučnega raka

dr. Matej Perovnik, dr. med.

Specializant nevrologije, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Raziskovalni interes: mrežna analiza presnovnih slik možganov, diagnostika demenc

doc. dr. Mateja Logar,dr.med

Vodja svetovalne skupine za Covid-19

Raziskovalni interes: infektologija

Matic Orehar, mag. med. fiz.

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Pozitronska emisijska tomografija, simulacije detektorjev

doc. dr. Matija Milanič, univ. dipl. fiz.

Koordinator programske skupine na Fakulteti za matematiko in fiziko, delovna skupina za programsko in strojno opremo

Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, odsek za kompleksne snovi

Raziskovalni interes: biomedicinska optika

dr. Matjaž Lukač, univ. dipl. fiz.

Fotona d.o.o. (predsednik uprave), Inštitut Jožef Stefan (znanstveni sodelavec)

Raziskovalni interes: fizika laserskih izvorov, medicinska fizika

doc. dr. Petra Kolenc, mag.farm.

Koordinatorka programske skupine na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana)Specialistka radiofarmacije, Oddelek za radiofarmacijo, Klinika za nuklearno medicino (KNM), UKC Ljubljana, Koordinatorka raziskovalne dejavnosti na KNM

Raziskovalni interes: razvoj radiofarmakov, predklinična in klinična testiranja, translacija

dr. Petra Tomše, univ. dipl. fiz.

Pooblaščena izvedenka medicinske fizike, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Raziskovalni interes: presnovni možganski vzorci nevrodegenerativnih bolezni

doc. dr. Primož Peterlin, univ. dipl. fiz.

Raziskovalni interes: raziskave v fiziki radioterapije

asist. dr. Rok Dolenec, univ. dipl. fiz.

Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

Raziskovalni interes: eksperimentalna fizika, detekcija svetlobe

Sergei Diuzhenko, mag. med. fiz.

Cosylab d.d., raziskovalec pri projektu RAPTOR, doktorski študent na Fakulteti za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Hadronska terapija, radiobiologija, simulacije Monte Carlo in TPS

izr. prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med.

Specialistka interne in nuklearne medicine, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Tadej Tomanič, mag. med. fiz.

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Biomedicinska optika, analiza medicinskih slik

doc. dr. Urban Simončič, univ. dipl. fiz.

Koordinator programske skupine na Inštitutu Jožef Stefan, delovna skupina za raziskave in izobraževanjeAsistent na Fakulteti za matematiko in fiziko, Raziskovalec na oddelku za reaktorsko fiziko F8, Inštitut Jožef Stefan

Raziskovalni interes: kinetična analiza PET in DCE MRI slik

Žan Klaneček, mag. med. fiz.

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Uporaba metod strojnega učenja za analizo medicinskih slik

Živa Drakulić Gorše, dr. med.

Mlada raziskovalka, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Raziskovalni interes: parkinsonova bolezen, globoka možganska stimulacija, slikanje možganov, lingvistika

Študenti

Aleks Prša

Študent medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Tomosinteza dojk

Matjaž Šubic

tudent medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Širjenje obrisov za prilagodljivo terapijo z delci

Sonja Markovič

Študentka medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Razlike zaradi negotovosti obrisa pri doznih parametrih

Mednarodni sodelavci

dr. Ali Deatsch

Podoktorska raziskovalka na Univerzi Wisconsin-Madison, Oddelek za medicinsko fiziko

Raziskovalna področja: diagnoza Alzheimerjeve bolezni, škodljivi nevrološki učinki kemoterapije in zdrave poti staranja

Brayden Scott, mag.

Doktorski študent na Univerzi Wisconsin-Madison, Oddelek za medicinsko fiziko

Raziskovalni interesi: Avtomatizirano ocenjevanje in napovedovanje terapevtskega odziva pri metastatskih malignomih

Daniel Huff, mag.

Doktorski študent na Univerzi Wisconsin-Madison, Oddelek za medicinsko fiziko

Raziskovalni interesi: odziv na imunoterapijo, spremljanje toksičnosti, segmentacija slik

dr. Mauro Namías

Vodja oddelka za medicinsko fiziko pri fundaciji Nuclear Diagnostic Center, Buenos Aires, Argentina

Raziskovalni interesi: razšumljanje slik, rekonstrukcija slik, korelacija možganske presnove in rezultatov zdravljenja

Victor Santoro-Fernandes, mag.

Doktorski študent na Univerzi Wisconsin-Madison, Oddelek za medicinsko fiziko

Raziskovalni interesi: Razvoj algoritmov za oceno odziva na zdravljenje na ravni lezij in selektivno ukrepanje pri bolnikih z metastatskim rakom

Alumni

dr. Damijan Valentinuzzi, mag. med. fiz., mag. art.

Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, F8 – odsek za reaktorsko fiziko

Raziskovalni interes: modeliranje odziva tumorjev na imunoterapijo, radiomske analize, klinične študije v onkologiji

dr. Doroteja Novak, mag. farm.

Mlada raziskovalka na Kliniki za nuklearno medicino, UKC Ljubljana

Raziskovalni interes: razvoj radiofarmakov

dr. Maruša Turk, mag. med. fiz.

Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: modeliranje rezistence kostnih metastaz na zdravljenje, QTBI kostnih metastaz

dr. Nina Verdel, mag. med. fiz.

Mlada raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan, odsek za kompleksne snovi

Raziskovalni interes: biomedicinska optika

dr. Peter Ferjančič, mag. med. fiz.

Doktorski študent na Univerzi v Wisconsinu-Madisonu, Oddelek za medicinsko fiziko

Raziskovalna področja: verjetnostni pristop k negotovostim v radioterapiji

dr. Ana Marin, mag. fiz.

Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: biomedicinska optika

dr. Luka Rogelj, mag. med. fiz.

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: razvoj algoritmov za obdelavo in analizo slik

dr. Marija Delić

Po-doktorska študentka, Fakulteta za Matematiko in Fiziko

Raziskovalni interes: optimizacija načrtovanja zdravljenja pri imunoterapiji

dr. Gašper Razdevšek, mag. med. fiz.

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: time-of-flight PET, PET rekonstrukcijski algoritmi

Pridruženi Člani

izr. prof. dr. Boris Majaron, univ. dipl. fiz.

Odsek za kompleksne snovi, Inštitut Jožef Stefan

Raziskovalni interes: laserske metode v medicini

doc. dr. Damijan Škrk, univ. dipl. fiz.

Docent fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko in Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji – predstojnik

izr. prof. dr. Igor Serša, univ. dipl. fiz.

Odsek za kondenzirano snov F5, Inštitut Jožef Stefan

Vodja laboratorija za MRI raziskave

asist. razisk. Matija Kuclar, mag. fizike

Laboratorij za kognitivno nevroznanost in psihopatologijo, Univerzitetna psihiatrična klinika Ljubljana, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Raziskovalni interes: uporaba transkranialne magnetne stimulacije pri duševnih motnjah, analiza in klasifikacija elektroencefalografijskih podatkov glede na psihopatološke simptome

prof. dr. Peter Križan, univ. dipl. fiz.

Koordinator študijskega programa Medicinska fizika na Fakultati za matematiko in fizikoRaziskovalni svetnik, odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9, Inštitut Jožef Stefan, Vodja eksperimenta Belle II, Tsukuba, Japonska (2009-2013), tehnični koordinator (od 2015)

Raziskovalni interes: eksperimentalna fizika osnovnih delcev, razvoj detekcijskih metod

prof. dr. Primož Strojan, dr. med.

Koordinator programske skupine na Onkološkem inštitutuSpecialist radioterapije in onkologije, Onkološki inštitut, Redni profesor Medicinske fakultete

Raziskovalni interes: raziskave onkologije, področje glave in vratu

asist. dr. Tadej Kanduč

Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: numerična matematika, zlepki, izogeometrična analiza, FEM, BEM, paralelno računanje

Taja Ložar

Študentka medicine, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Raziskovalni interes: onkologija, tumorska biologija, epidemiologija in preprečevanje raka

Tomaž Rus, dr. med.

Specializant nevrologije, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana; doktorski študent nevroznanosti, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Raziskovalni interes: mrežna analiza in druge napredne analize presnovnih slik možganov, diagnostika nevrodegenerativnih bolezni

dr. Pablo

Član delovne skupine za programsko in strojno opremo

Grafični node

Raziskovalni interes: računsko zahtevni programi v medicinski fiziki in paralelno računanje

dr. Merlin

Član delovne skupine za programsko in strojno opremoLabKey

Raziskovalni interes: računsko zahtevni programi v medicinski fiziki in paralelno računanje