Člani

prof. dr. Robert Jeraj, univ. dipl. fiz.

Vodja programske skupine

Profesor fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani, Professor od Physics, Department of Medical Physics, University of Wisconsin

Raziskovalni interes: medicinska fizika, molekularno slikanje, onkologija

email@gmail.com

Ana Marin, mag. fiz.

Članica delovne skupine za logistiko in družabne zadeve

Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: biomedicinska optika

email@gmail.com

doc. dr. Andrej Studen, univ. dipl. fiz.

Koordinator delovne skupine za programsko opremo, lokalni koordinator programske skupine na Inštitut Jožef Stefan

Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Univerza v Ljubljani

email@gmail.com

dr. Barbara Šegedin, dr. med.

Koordinatorka programske skupine na Onkološkem inštitutu

Specialistka onkologije z radioterapijo, Onkološki inštitut

Raziskovalni interes: raziskave brahiterapije, radioterapije

email@gmail.com

Barbara Vidergar-Kralj, dr. med.

Članica programske skupine

Specialistka interne medicine, Onkološki inštitut

Raziskovalni interes: raziskave diagnostike in zdravljenje raka ščitnice

email@gmail.com

dr. Božidar Casar, univ. dipl. fiz.

Član programske skupine

Onkološki inštitut

Raziskovalni interes: fizika radioterapije

email@gmail.com

Damijan Valentinuzzi, mag. med. fiz., mag. art.

Koordinator delovne skupine za logistiko in družabne zadeve

Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, F8 – odsek za reaktorsko fiziko

RRaziskovalni interes: modeliranje odziva tumorjev na imunoterapijo, radiomske analize, klinične študije v onkologiji

email@gmail.com

Doroteja Novak, mag. farm.

Članica programske skupine

Mlada raziskovalka na Kliniki za nuklearno medicino, UKC Ljubljana

Raziskovalni interes: razvoj radiofarmakov

email@gmail.com

Eva Rebec, mag. med. fiz.

Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: diferencialna diagnoza parkinsonizmov

email@gmail.com

Gašper Razdevšek, mag. med. fiz.

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: time-of-flight PET, PET rekonstrukcijski algoritmi

email@gmail.com

Jošt Stergar, mag. fiz.

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: biomedicinska optika

email@gmail.com

doc. dr. Katja Zaletel, dr. med.

Članica programske skupine

Predstojnica klinike za nuklearno medicino

Oddelek za bolezni ščitnice

email@gmail.com

Luka Jensterle, univ. dipl. inž. el.

Zaposlen na Kliniki za nuklearno medicino

Študent magistrskega študija Medicinske fizike

email@gmail.com

dr. Luka Ležaič, dr. med.

Član programske skupine

Oddelek za Nuklearno-medicinsko diagnostiko, Univerzitetni klinični center Ljubljana

email@gmail.com

Luka Rogelj, mag. med. fiz.

Član programske skupine

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: razvoj algoritmov za obdelavo in analizo slik

email@gmail.com

izr. prof. dr. Maja Trošt, dr. med.

Članica programske skupine

Specialistka nevrologije, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Raziskovalni interes: presnovni možganski vzorci nevrodegenerativnih bolezni možganov in kontinuirana zdravljenja Parkinsonove bolezni in drugih motenj gibanja (globoka možganska stimulacija in parenteralna zdravljenja Parkinsonove bolezni).

email@gmail.com

dr. Martina Vrankar, dr. med.

Članica programske skupine

Specialistka radioterapije in onkologije, Onkološki inštitut

Raziskovalni interes: raziskave na področju zdravljenja pljučnega raka

email@gmail.com

Maruša Turk, mag. med. fiz.

Članica delovne skupine za logistiko in družabne zadeve

Mlada raziskovalka, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: modeliranje rezistence kostnih metastaz na zdravljenje, QTBI kostnih metastaz

email@gmail.com

Matej Perovnik, dr. med.

Član programske skupine

Mladi raziskovalec, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Raziskovalni interes: mrežna analiza presnovnih slik možganov, diagnostika demenc

email@gmail.com

doc. dr. Matija Milanič, univ. dipl. fiz.

Koordinator programske skupine na Fakulteti za matematiko in fiziko, delovna skupina za programsko in strojno opremo

Asistent, Fakulteta za matematiko in fiziko, Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, odsek za kompleksne snovi

Raziskovalni interes: biomedicinska optika

email@gmail.com

dr. Matjaž Lukač, univ. dipl. fiz.

Član programske skupine

Fotona d.o.o. (predsednik uprave), Inštitut Jožef Stefan (znanstveni sodelavec)

Raziskovalni interes: fizika laserskih izvorov, medicinska fizika

email@gmail.com

dr. Petra Kolenc Peitl, mag.farm.

Koordinatorka programske skupine na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana (UKC Ljubljana)

Specialistka radiofarmacije, Oddelek za radiofarmacijo, Klinika za nuklearno medicino (KNM), UKC Ljubljana, Koordinatorka raziskovalne dejavnosti na KNM

Raziskovalni interes: razvoj radiofarmakov, predklinična in klinična testiranja, translacija

email@gmail.com

dr. Petra Tomše, uni.dipl.fiz.

Članica programske skupine

Medicinska fizičarka, doktorska študentka biomedicine na Medicinski fakulteti, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana

email@gmail.com

doc. dr. Primož Peterlin, univ. dipl. fiz.

Član delovne skupine za programsko in strojno opremo

Raziskovalni interes: raziskave v fiziki radioterapije

email@gmail.com

izr. prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med.

Delovna skupina za raziskave in izobraževanje

Specialistka interne in nuklearne medicine, Klinika za nuklearno medicino, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

email@gmail.com

doc. dr. Urban Simončič, univ. dipl. fiz.

Koordinator programske skupine na Inštitutu Jožef Stefan, delovna skupina za raziskave in izobraževanje

Asistent na Fakulteti za matematiko in fiziko, Raziskovalec na oddelku za reaktorsko fiziko F8, Inštitut Jožef Stefan

Raziskovalni interes: kinetična analiza PET in DCE MRI slik

email@gmail.com

Žan Klaneček, mag. med. fiz.

Mladi raziskovalec, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Uporaba metod strojnega učenja za analizo medicinskih slik

email@gmail.com

izr. prof. dr. Dimitrij Kuhelj,dr.med

doc. dr. Mateja Logar,dr.med

Živa Drakulić, dr. med.

Članica programske skupine

Mlada raziskovalka, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Raziskovalni interes: nevrologija, podatkovna znanost

email@gmail.com

Pridruženi Člani

izr. prof. dr. Boris Majaron, univ. dipl. fiz.

Odsek za kompleksne snovi, Inštitut Jožef Stefan

Raziskovalni interes: laserske metode v medicini

email@gmail.com

doc. dr. Damijan Škrk, univ. dipl. fiz.

Docent fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko in Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji – predstojnik

email@gmail.com

izr. prof. dr. Igor Serša, univ. dipl. fiz.

Odsek za kondenzirano snov F5, Inštitut Jožef Stefan

Vodja laboratorija za MRI raziskave

email@gmail.com

Peter Ferjančič, dipl. fiz. (UN)

Doktorski študent medicinske fizike na Univeristy of Wisconsin

email@gmail.com

prof. dr. Peter Križan, univ. dipl. fiz.

Koordinator študijskega programa Medicinska fizika na Fakultati za matematiko in fiziko

Raziskovalni svetnik, odsek za eksperimentalno fiziko osnovnih delcev F9, Inštitut Jožef Stefan, Vodja eksperimenta Belle II, Tsukuba, Japonska (2009-2013), tehnični koordinator (od 2015)

Raziskovalni interes: eksperimentalna fizika osnovnih delcev, razvoj detekcijskih metod

email@gmail.com

prof. dr. Primož Strojan, dr. med.

Koordinator programske skupine na Onkološkem inštitutu

Specialist radioterapije in onkologije, Onkološki inštitut, Redni profesor Medicinske fakultete

Raziskovalni interes: raziskave onkologije, področje glave in vratu

email@gmail.com

Taja Ložar

Študentka medicine, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Raziskovalni interes: onkologija, tumorska biologija, epidemiologija in preprečevanje raka

email@gmail.com

Tomaž Rus, dr. med.

Specializant nevrologije, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana; doktorski študent nevroznanosti, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Raziskovalni interes: mrežna analiza in druge napredne analize presnovnih slik možganov, diagnostika nevrodegenerativnih bolezni

email@gmail.com

dr. Pablo

Član delovne skupine za programsko in strojno opremo

Grafični node

Raziskovalni interes: računsko zahtevni programi v medicinski fiziki in paralelno računanje

email@gmail.com

dr. Merlin

Član delovne skupine za programsko in strojno opremo

LabKey

Raziskovalni interes: računsko zahtevni programi v medicinski fiziki in paralelno računanje

email@gmail.com

Študenti

Jan Štefanič

Študent medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: DORA

email@gmail.com

Luka Premoša

Študent medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: DORA

email@gmail.com

Ivana Marinovič

Študentka medicinske fizike, Fakulteta za matematiko in fiziko

Raziskovalni interes: Biomedicinska optika

email@gmail.com

Bivši Člani

Damijan Valentinuzzi, mag. med. fiz., mag. art.

Koordinator delovne skupine za logistiko in družabne zadeve

Raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan, F8 – odsek za reaktorsko fiziko

Raziskovalni interes: modeliranje odziva tumorjev na imunoterapijo, radiomske analize, klinične študije v onkologiji

email@gmail.com

Nina Verdel, mag. med. fiz.

Mlada raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan, odsek za kompleksne snovi

Raziskovalni interes: biomedicinska optika

email@gmail.com