Družbeno ekonomske dejavnosti

Napredek v zmanjšanju smrti zaradi akutnih stanj je močno podaljšal pričakovano življenjsko dobo prebivalstva.A omenjeni napredek v medicini je posredno povzročil visok porast dolgoročnih kroničnih bolezni. Približno 75 % današnjih izdatkov za zdravstveno varstvo je posledica kroničnih bolezni, h katerim levji delež prispevajo rakava obolenja in nevrodegenerativne bolezni možganov. V svetovnem merilu je bila v letu 2020 okrog 19 milijonom ljudem diagnosticirana ena od oblik rakavih obolenj. Poleg tega živi 50 milijonov ljudi z diagnozo demence in 10 milijonov ljudi z diagnozo ene od oblik parkinsonizma. Za omenjene bolezni se v EU porabi približno 2% BDP, natančneje približno 126 milijard € zazdravljenje rakavih obolenj, 105.2 milijard € za zdravljenje demence in 13.9 milijard € za zdravljenje parkinsonizmov.

Raziskovalni program Medicinska fizika (MPRP) si zelo prizadeva za reševanje socialno-ekonomskih izzivov zdravstvene oskrbe v Sloveniji, EU in po svetu. Posamezni MPRP steber se osredotoča na:

 1. Zgodnejše in natančnejše diagnosticiranje raka, nevrodegenerativnih sprememb in vnetnih bolezni z razvojem izboljšanih slikovnih tehnologij in novih kvantitativnih slikovnih biomarkerjev,
 2. Personalizacijo medicine, ki bo z upoštevanjem biološke heterogenosti pripomogla k razvoju obsežne strategije zdravljenja z imunoterapijo, teranostiko in slikovno vodenim zdravljenjem z delci,
 3. Razvoj modelov bolezni, vključno z novimi pristopi analize velikih podatkovnih setov, ki bodo omogočili boljše razumevanje ključnih razlogov za razvoj in odziv bolezni na zdravljenje .
 • MPRP bo zagotovila interdisciplinarno platformo za prenos fundamentalnih fizikalnih odkritij v klinično prakso.
 • MPRP bo zagotovila raziskovalno okolje, ki bo podpiralo izobraževanje o medicinski fiziki in razvoj poklica medicinskega fizika v Sloveniji.
 • MPRP si bo prizadevala za prenos pomembnih medicinskih tehnologij iz akademije v komercializacijo.
 • MPRP bo z ozaveščanjem preko javnega foruma poskrbela za izobraževanje vsesplošne populacije o napredni medicinsko fizikalni znanosti.

MPRP načrti, cilji in ključni kazalniki uspešnosti (leto 2021)

PREJŠNJIH 6 LET
NASLEDNJIH 6 LET
6 LET +
Raziskovanje
 • Napredni PET detektorji
 • PET harmonizacija
 • Slikovna baza
 • Personalizirana radioterapija
 • Biomarkerji v nevrologiji
 • Biomedicinska optika
 • Personalizirano sledenje
 • Novi slikovni biomarkerji
 • Personalizirana terapija raka
 • Teranostika
 • Personalizirana nevrologija
 • Biomedicinska optika
 • Raziskovalna infrastruktura in osebje, ki bodo omogočili hitro identifikacijo novih, pogosto nepredvidljivih potreb in priložnosti za translacijo bazične znanosti v medicinsko uporabo
Poučevanje
 • Magistrski program medicinska fizika
 • Nov predmet “Diagnostične metode v nevrologiji”
 • Organizacija mednarodne šole o radioterapiji
 • Vzpostaviti kurikulum medicinske fizike na vseh nivojih študija
 • Predstaviti nove predmete za študente medicine
 • Redna mednarodna šola
 • Razvoj novih predmetov in poskusov za učitelje na srednjih šolah in fakultetah
 • Postati vodilni pri poučevanju medicinske fizike v EU na vseh nivojih izobraževanja
 • Odpreti naš kurikulum z namenom mednarodnega sodelovanja
Nepovratna sredstva
 • ARRS program
 • ARRS projekti (16)
 • Mednarodni projekti (34)
 • Industrijski projekti (10)
 • ARRS program
 • ARRS projekti (15+)
 • Mednarodni projekti (40+)
 • Industrijski projekti (10+)
 • Samostojni mednarodni projekti in industrijska aplikacija
 • Vzpostavitev novega inštituta za medicinsko fiziko
Mednarodna sodelovanja
 • Vzpostavitev povezave z mednarodnimi centri
 • Omejena izmenjava študentov/predavateljev
 • Sodelovanja/projekti
 • Redne izmenjave študentov/predavateljev
 • Mednarodni konzorcij
 • Postati eden izmed vodilnih mednarodnih centrov
Industrijsko sodelovanje
 • Optimizacija laserske terapije
 • Hiperspektralni raziskovalni sistem
 • Protonska terapija (RAPTOR)
 • Optični sistem za diagnozo revmatoidnega artritisa in rakavih obolenj
 • Napredna slikovna analiza
 • Celovito sodelovanje z industrijskimi partnerji, konstanten razvoj inovacij in novih produktov