Družbeno-ekonomske dejavnosti

Napredek v zmanjšanju smrti zaradi akutnih stanj je močno podaljšal pričakovano življenjsko dobo prebivalstva.A omenjeni napredek v medicini je posredno povzročil visok porast dolgoročnih kroničnih bolezni. Približno 75 % današnjih izdatkov za zdravstveno varstvo je posledica kroničnih bolezni, h katerim levji delež prispevajo rakava obolenja in nevrodegenerativne bolezni možganov. V svetovnem merilu je bila v letu 2020 okrog 19 milijonom ljudem diagnosticirana ena od oblik rakavih obolenj. Poleg tega živi 50 milijonov ljudi z diagnozo demence in 10 milijonov ljudi z diagnozo ene od oblik parkinsonizma. Za omenjene bolezni se v EU porabi približno 2% BDP, natančneje približno 126 milijard € zazdravljenje rakavih obolenj, 105.2 milijard € za zdravljenje demence in 13.9 milijard € za zdravljenje parkinsonizmov.

Raziskovalni program Medicinska fizika (MPRP) si zelo prizadeva za reševanje socialno-ekonomskih izzivov zdravstvene oskrbe v Sloveniji, EU in po svetu. Posamezni MPRP steber se osredotoča na:

  1. Zgodnejše in natančnejše diagnosticiranje raka, nevrodegenerativnih sprememb in vnetnih bolezni z razvojem izboljšanih slikovnih tehnologij in novih kvantitativnih slikovnih biomarkerjev,
  2. Personalizacijo medicine, ki bo z upoštevanjem biološke heterogenosti pripomogla k razvoju obsežne strategije zdravljenja z imunoterapijo, teranostiko in slikovno vodenim zdravljenjem z delci,
  3. Razvoj modelov bolezni, vključno z novimi pristopi analize velikih podatkovnih setov, ki bodo omogočili boljše razumevanje ključnih razlogov za razvoj in odziv bolezni na zdravljenje .
  • MPRP bo zagotovila interdisciplinarno platformo za prenos fundamentalnih fizikalnih odkritij v klinično prakso.
  • MPRP bo zagotovila raziskovalno okolje, ki bo podpiralo izobraževanje o medicinski fiziki in razvoj poklica medicinskega fizika v Sloveniji.
  • MPRP si bo prizadevala za prenos pomembnih medicinskih tehnologij iz akademije v komercializacijo.
  • MPRP bo z ozaveščanjem preko javnega foruma poskrbela za izobraževanje vsesplošne populacije o napredni medicinsko fizikalni znanosti.