Študij

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Medicinska fizika so samostojne raziskave na interdicsciplinarnem področju, ki povezuje fiziko in medicino, kakor tudi druge vede (npr. računalništvo, biologija, farmacija).

Doktorski študenti z uspešno zaključenim programom postanejo strokovnjaki na področju medicinske fizike, s čimer so zaposljivi v širokem spektru dejavnosti od akademije, kliničnega okolja pa vse do industrije.

Zagovorjene doktorske naloge

Identifikacija značilnih presnovnih možganskih vzorcev pogostih demenc in njihova uporaba v računalniško podprtih diagnostičnih orodjih

 • Mentor: Maja Trošt
 • Avtor: Matej Perovnik

Razvoj metode za določanje starosti podplutb z optičnimi tehnikami

 • Mentor: Matija Milanič
 • Avtor: Ana Marin

Kakovost slike pri Čerenkovi pozitronski emisijski tomografiji

 • Mentor: Rok Dolenec
 • Avtor: Gašper Razdevšek

Ovrednotenje heterogenosti kostnih metastaz pri bolnikih z rakom

 • Mentor: Robert Jeraj
 • Avtor: Maruša Turk

Zaznavanje artritisa malih sklepov s popravljenimi spektralnimi slikami

 • Mentor: Urban Simončič
 • Avtor: Luka Rogelj

Združeno hiperspektralno slikanje makroskopskih in mikroskopskih vzorcev za ocenjevanje optičnih in strukturnih lastnosti tkiv

 • Mentor: Matija Milanič
 • Avtor: Jošt Stergar

Novi radiooznačeni antagonisti holecistokinin-2/gastrinskega receptorja

 • Mentor: Petra Pietl
 • Avtor: Doroteja Novak

Fizikalni modeli imunoterapije

 • Mentor: Robert Jeraj
 • Avtor: Damijan Valentinuzzi

Karakterizacija človeške kože s kombinacijo fototermalne radiometrije in difuzne refleksijske spektroskopije

 • Mentor: Boris Majaron
 • Avtor: Nina Verdel