Študij

Temeljni cilj doktorskega študijskega programa Medicinska fizika so samostojne raziskave na interdicsciplinarnem področju, ki povezuje fiziko in medicino, kakor tudi druge vede (npr. računalništvo, biologija, farmacija).

Doktorski študenti z uspešno zaključenim programom postanejo strokovnjaki na področju medicinske fizike, s čimer so zaposljivi v širokem spektru dejavnosti od akademije, kliničnega okolja pa vse do industrije.

Zagovorjene doktorske naloge

Združeno hiperspektralno slikanje makroskopskih in mikroskopskih vzorcev za ocenjevanje optičnih in strukturnih lastnosti tkiv

  • Mentor: Matija Milanič
  • Avtor: Jošt Stergar

Novi radiooznačeni antagonisti holecistokinin-2/gastrinskega receptorja

  • Mentor: Petra Pietl
  • Avtor: Doroteja Novak

Fizikalni modeli imunoterapije

  • Mentor: Robert Jeraj
  • Avtor: Damijan Valentinuzzi

Karakterizacija človeške kože s kombinacijo fototermalne radiometrije in difuzne refleksijske spektroskopije

  • Mentor: Boris Majaron
  • Avtor: Nina Verdel