Modeliranje odziva tumorja na terapijo

Razvili smo model odziva na imunoterapijo od spodaj navzgor v skladu z rigorozno kalibracijo na mišjem modelu, kar je bilo ključno pri prepoznavanju izražanja glavnega histološkega kompleksa (MHC) razreda I na uspešnost imunoterapije. Prav tako smo pokazali, da lahko model celične dinamike v kombinaciji s kvantitativnim slikanjem prepozna na zdravila občutljive in odporne lezije pri posameznih bolnikih (nagrada PCF Challenge).

Projekti

Oznaka
Raziskovalec
Naslov
Trajanje