Razvoj novih teranostičnih radiofarmacevtikov

Uspeli smo pridobiti regulativno odobritev novega diagnostičnega radiofarmacevtika ([111In]In-CP04) za personalizirano diagnozo in zdravljenje bolnikov z medularnim karcinomom ščitnice (H2020 GRAN-T-MTC, JTC-TRANSCAN 64363). Ugotovili smo, da je PET/CT slikanje z 18F-fluoroholinom učinkovito za predoperativno lokalizacijo hiperfunkcionalnega obščitničnega tkiva. Pri mišjih modelih smo preverili dozimetrijo ter vezavni potencial antagonista somatostatina na osnovi 99mTc (TECANT, ERAPERMED2018-125). Ocenili smo učinkovitost ter varnost ultrazvočno vodene ablacije s fokusiranim ultrazvokom visoke intenzitete (HIFU) za zdravljenje benignih ščitničnih nodusov. Prav tako smo ugotovili pomen spremljanja preskrbe z jodom za preprečevanje motenj zaradi njegovega pomanjkanja (EUthyroid, H2020 634453).

Projekti

Oznaka
Raziskovalec
Naslov
Trajanje
H2020 GRAN-T-MTC, JTC-TRANSCAN 643638
K Zaletel
Phase I clinical trial using a novel CCK-2/gastrin receptor-localizing radiolabelled peptide probe for personalized diagnosis and therapy of patients with progressive or metastatic medullary thyroid carcinoma
2013-2016
TECANT, ERAPERMED2018-125
L Ležaič
Novel 99mTc-labeled somatostatin receptor antagonist in the diagnostic algorithm of neuroendocrine neoplasms – a feasibility study
2019-2022