Kvantitativni slikovni biomarkerji nevrodegenerativnih bolezni možganov

Ugotovili smo, da lahko s Parkinsonovo boleznijo povezan vzorec (PDRP) dobro razlikuje med bolniki s Parkinsonovo boleznijo, zdravimi prostovoljci in bolniki z atipičnimi parkinsonizmi. Pokazali smo, da je bil PDRP zelo ponovljiv v različnih algoritmih za rekonstrukcijo slike, kar je prispevalo k širši uporabi tega biomarkerja. Pri demenci z Lewyjevimi telesi smo identificirali možganske regije, katerih okvara prispeva h kliničnim značilnostim. Raziskovali smo vlogo genetike pri dopaminergičnem zdravljenju Parkinsonove bolezni (PD). Ugotovili smo, da spremenljivosti genov za vnetja in oksidativni stres nimajo pomembne vloge pri pojavu Parkinsonove bolezniin neželenih dogodkih pri takem zdravljenju. V študiji izidov kakovosti življenja bolnikov s Parkinsonovo boleznijo, ki so bili na različnih terapijah, smo identificirali različne učinke dvostranske subtalamične stimulacije, apomorfina in intrajejunalne infuzije levodope. Izpostavili smo pomen celostne ocene simptomov za personalizacijo izbire zdravljenja. Sodelovali smo v mednarodnih pobudah za razvoj biomarkerjev nevrodegenerativnih možganskih motenj (IAEA CR E13043, DUOGLOBE). Ugotovili smo pomen usklajevanja slikanja možganov s FDG PET v nevrologiji, posebej za Parkinsonovo bolezen (PETMETPAT, JPCOFUND_FP-940-010).