Personalizacija molekularno ciljanih terapij

Razvili smo slikovne metodologije, ki so izboljšale razumevanje rasti tumorja in njegovega mikrookolja (NIH CA136927 R0). Pokazali smo, da mapa hipoksije, ocenjene na podlagi dinamične študije FMISO (18F-fluoromizonidazol) PET korelira z MRI študijami hipoksije, medtem ko hkratno FMISO-PET in MRI slikanje izboljša biološko karakterizacijo tumorja ter omogoči individualizacijo strategij zdravljenja. S kinetično analizo dinamičnega PET slikanja s 18F-FLT smo razložili fiziologijo antiangiogene terapije ter z njo povezanih sprememb v proliferaciji in ožiljenosti tumorskih celic. Pokazali smo tudi, da lahko mikroskopske lastnosti tkiva, ki jih je mogoče identificirati iz teksturnih metrik PET slik, razlikujejo med odzivnimi in neodzivnimi pacienti na imunološko zdravljenje nedrobnoceličnega pljučnega raka.

Projekti

Oznaka
Raziskovalec
Naslov
Trajanje