Personalizacija radioterapije

Uvedli smo terapijo z dinamičnim konformnim lokom za krajši čas zdravljena bolnikov s pljučnim rakom in uspeli zmanjšati vpliv pozicijskih napak pri terapiji z volumetrično moduliranim lokom. Razvili smo novo metodo za določanje korekcijskih faktorjev fotonskih žarkov v radioterapiji. Z metodami strojnega učenja smo preučevali spremljanje gibanja prsnega koša za izboljšanje izida terapije (ARRS BI-HR/18-19-006). Člani skupine so vključeni tudi v tri IAEA projekte tehničnega sodelovanja namenjenih izboljšavam v radioterapiji (IAEA RER6033, IAEA RER6036, IAEA SLO600).