Personalizacija radioterapije

Uvedli smo terapijo z dinamičnim konformnim lokom za krajši čas zdravljena bolnikov s pljučnim rakom in uspeli zmanjšati vpliv pozicijskih napak pri terapiji z volumetrično moduliranim lokom. Razvili smo novo metodo za določanje korekcijskih faktorjev fotonskih žarkov v radioterapiji. Z metodami strojnega učenja smo preučevali spremljanje gibanja prsnega koša za izboljšanje izida terapije (ARRS BI-HR/18-19-006). Člani skupine so vključeni tudi v tri IAEA projekte tehničnega sodelovanja namenjenih izboljšavam v radioterapiji (IAEA RER6033, IAEA RER6036, IAEA SLO600).

Projekti

Oznaka
Raziskovalec
Naslov
Trajanje

BI-HR/18-19-006
Jeraj R
Monitoring of chest motion during radiotherapy with machine learning methods
2018-2019

IAEA TC RER6033
Casar B
Strengthening Knowledge of Radiation Therapy Professionals (Radiation Oncologist, Medical Physicists and Radiation Therapy Technologists)
2016-2017

IAEA TC RER6036
Casar B
Improving Radiotherapy Practices for Advanced Radiotherapy Technologies Including Quality Assurance and Quality Control
2018-2021

IAEA SLO6006
Casar B
Improving Safety and Quality of Radiology Services through the Development of Medical Physics Departments and Enhancing the Theranostic Nuclear Medicine Approach
2018-2021