Modeliranje optičnega transporta skozi tkivo

Razvili smo doslej najnatančnejši model prsta iz visokoločljive in-vivo MRI slike, ki smo ga uporabili pri zasnovi multispektralnega slikovnega sistema za zgodnje odkrivanje revmatoidnega artritisa (ARRS J2-8171). Za analizo spektralnih slik človeške kože smo razvili analitične inverzne transportne modele transporta svetlobe skozi tkivo, da bi določili strukturo in sestavo kože. Naši algortimi so hitrejši od običajnih ter omogočajo analizo slik v razumnem času, kar je kritičen izziv za uporabo v kliniki. Začeli smo dve mednarodni sodelovanji za razvoj algoritmov za analizo slik (ARRS BI-FI/20-22-010, ARRS BI-HR/20-21-016).

Projekti

Oznaka
Raziskovalec
Naslov
Trajanje
ARRS BI-FI/20-22-010
R Jeraj
Analysis of hyperspectral images by machine learning in medicine
2020-2022
ARRS BI-HR/20-21-016
R Jeraj
Monitoring of chest motion during radiotherapy with machine learning methods
2018-2019