Tehnologije biomedicinske optike

Pokazali smo, da je interno razvit modul profilometrije omogočil natančno volumetrično merjenje in korekcijo površinske ukrivljenosti spektralnih slik. Vzpostavili smo mednarodna sodelovanja, namenjena preučevanju umetniških del (ARRS BI-IT / 18-19-003), razvoju sistema za pridobivanje fluorescenčne svetlobe v realnem času (RfLAS H2020 777222), slikanju kožnega raka (COST BM-1205) in napredne elektromagnetne hipertermične medicinske tehnologije (COST CA-17115). Z industrijskim partnerjem Fotona smo vzpostavili odlično sodelovanje pri razvoju medicinskih laserjev, kar je privedlo do naprednih terapij in spremljanja terapije. Razvili smo tudi neinvazivno, stroškovno učinkovito multispektralno tehniko slikanja za zgodnje odkrivanje revmatoidnega artritisa (ARRS J2-8171).

Projekti

Oznaka
Raziskovalec
Naslov
Trajanje
ARRS BI-IT / 18-19-003
Jeraj R
Advanced imaging technologies for the study of works of art
2018-2021
RfLAS H2020 777222
Dolenec R
Real-time Fluorescence Lifetiome Acquisition Sytstem
2019-2020
COST-BM1205
Milanic M
European Network for Skin Cancer Detection using Laser Imaging
2013-2017
COST-CA17115
Milanic M
European network for advancing Electromagnetic hyperthermic medical technologies
2018-2022
J2-8171
Milanic M
Combined multispectral and thermographic imaging for screening and monitoring of small joint arthritis
2017-2021