Tehnologije biomedicinske optike

Pokazali smo, da je interno razvit modul profilometrije omogočil natančno volumetrično merjenje in korekcijo površinske ukrivljenosti spektralnih slik. Vzpostavili smo mednarodna sodelovanja, namenjena preučevanju umetniških del (ARRS BI-IT / 18-19-003), razvoju sistema za pridobivanje fluorescenčne svetlobe v realnem času (RfLAS H2020 777222), slikanju kožnega raka (COST BM-1205) in napredne elektromagnetne hipertermične medicinske tehnologije (COST CA-17115). Z industrijskim partnerjem Fotona smo vzpostavili odlično sodelovanje pri razvoju medicinskih laserjev, kar je privedlo do naprednih terapij in spremljanja terapije. Razvili smo tudi neinvazivno, stroškovno učinkovito multispektralno tehniko slikanja za zgodnje odkrivanje revmatoidnega artritisa (ARRS J2-8171).

Projekti