Instrumentacija pozitronske emisijske tomografije (PET)

Razvili smo prototip detektorja PET, ki temelji na odkrivanju Čerenkove svetlobe (ARRS J2-1735) in pokazali dvojno izboljšanje ločljivosti časa letenja (TOF) v primerjavi s trenutnim stanjem najsodobnejših komercialnih naprav. V študiji smo s simulacijami pokazali, da lahko ta nov pristop zaznavanja z zadostnim napredkom v tehnologiji fotodetektorjev desetkrat izboljša TOF. Uporaba Čerenkove svetlobe nam je hkrati omogočila izdelavo PET detektorskega modula iz materialov, ki omogoča petkratno znižanje cene. Ocena silicijeve PET sonde s simulacijami je pokazala bistvene izboljšave v primeru postavitve sonde v bližino slikanega predmeta, kar smo ovrednostili s standardnimi merili kakovosti slike.

Projekti

Oznaka
Raziskovalec
Naslov
Trajanje