Razpis za mladega raziskovalca/raziskovalko

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 30. junij 2021)

Na UL FMF bomo v mesecu oktobru 2021 nudili zaposlitev mlademu raziskovalcu oz. mladi raziskovalki. Mentor bo prof. dr. Robert Jeraj.

Optimizacija načrtovanja zdravljenja na podlagi kvantitativnih slikovnih biomarkerjev

Doktorska naloga bo usmerjena na znanstveno vprašanje, kako izboljšati načrtovanje terapij iz zgodne ocene odziva na zdravljenje ter možnosti pojavastranskih učinkovna podlagi molekularnega slikanja pacientov pred, med in po zdravljenju. Vključevala bo razvoj naprednih orodij za analizo molekularnih slik(npr. strojno učenje, radiomika), ki bodo omogočilakvantifikacijo in longitudinalno spremljanje bolezni med zdravljenjem. V sodelovanju z našimi kliničnimi partnerji v Sloveniji (OI in UKC) in tujini (EU, ZDA, Avstralija)v okviru mednarodne mreže Neworks of Imaging eXcellence (NIX), bodo razvita analitska orodjauporabljena na vrsti kliničnih študij najmodernejših zdravljenj (npr. imunotreapija, teranostika). Pridobljeni rezultati analiz bodo uporabljeni za razvojmodelov poteka bolezni z namenom izdelave napovedovalnega sistema za optimalno načrtovanje zdravljenja bolnikov. Doktorsko delo bo izrazito interdisciplinarno v okviru programske skupine medicinske fizike ter mednarodnih kolaboracij.

Več podrobnosti: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/