Razpis za mladega raziskovalca/raziskovalko

Mladi raziskovalec (redna zaposlitev, rok za prijavo 30. junij 2021)

Na UL FMF bomo v mesecu oktobru 2021 nudili zaposlitev mlademu raziskovalcu oz. mladi raziskovalki za raziskave na področju razvoja detektorjev za pozitronsko tomografijo (PET), mentor bo dr. Rok Dolenec.

Pozitronska tomografija (PET) je uveljavljena metoda nuklearne medicine, ki omogočafunkcijsko slikanje procesov v telesu. Kvaliteta slik pridobljenih s PET se z napredkom tehnologije še vedno izboljšuje, predvsem zaradi izboljševanja geometrijskega izkoristka in časovne ločljivosti (TOF) detektorjev. Raziskovalci iz Fakultete za matematiko in fiziko sodelujemo pri razvoju detektorja za PET z izjemno časovno ločljivostjo, ki bo omogočil izgradnjo PET naprav naslednje generacije. S tesno integracijo najnaprednejših foto detektorjev in elektronike bodo ultra-hitri detektorji zagotavljali kvalitetne slike tudi v PET napravah v obliki ravnih plošč. Takšno napravo razvijamo v mednarodni kolaboraciji, v kateri sodelujejo še ustanove iz Italije (Fondazione Bruno Kessler), Španije (Univerza v Barceloni) in ZDA (Massachusetts General Hospital).Mladi raziskovalec bo raziskal zmogljivost naprave za PET, ki uporablja ultra-hitre detektorje v obliki ravnih plošč:S fizikalnimi simulacijami bo študiral kvaliteto slik v odvisnosti od parametrov detektorja in poiskal optimalne parametre za izgradnjo takšne naprave (npr. dimenzije plošč pri slikanju različnih organov, dimenzije scintilacijskega kristala). Pri tem bo uporabljal uveljavljena orodja za simulacije v nuklearni medicini (Geant4, GATE) in analizo podatkov (CERN ROOT), kar zahteva kompetence s področja programiranja (programski jezik C/C++, skriptni jeziki).Odprta geometrija naprave PET z detektorji v obliki ravnih plošč predstavlja še vedno aktivno področje za razvoj algoritmov za rekonstrukcijo slik. Tu bo mladi raziskovalec sodeloval pri razvoju algoritmov na podlagi odprto kodnih programskih orodij (CASToR), ki bodo optimizirani za izbrano geometrijo naprave.Eksperimentalno delopri razvoju naprave, kjer bo lahko z laboratorijskim testiranjem preveril zmogljivosti integriranih PET detektorjev in njihovih komponent (foto detektorjev, elektronike, scintilacijskih kristalov) in uporabil razvita programska orodja tudi na eksperimentalnih podatkih.

Več podrobnosti: https://www.uni-lj.si/studij/mladi-raziskovalci/