Odobren evropski projekt – RAPTOR (Real- Time Adaptive Particle Therapy of Cancer)

Sporočamo veselo novico, da smo v sodelovanju s slovenskim podjetjem COSYLAB in številnimi mednarodnimi raziskovalnimi skupinami dobili financiranje za evropski projekt RAPTOR (Real – Time Adaptive Particle Therapy of Cancer).

RAPTOR je projekt v okviru 8. okvirnega programa Evropske komisije Obzorje 20202 v delu Marie Skodlowska Curie, Evropskih mrež za izobraževanje mladih raziskovalcev. Tema projekta je povezana s terapijo s pospešenimi delci, modernim načinom radioterapije, ki namesto žarkov gama uporablja jedra lahkih elementov kot so vodik, helij in ogljik. Tovrstno obsevanje omogoča natančno oblikovanje radioaktivne doze ter s tem obvladovanje doze, ki jo prejme občutljivo tkivo okrog obolelega organa.

Glavni cilj RAPTOR-ja je izučiti novo generacijo medicinskih fizikov za moderne pristope k terapiji z delci, predvsem prilagajanje oblikovane doze dnevni sliki anatomije pacienta ter tehnološkim in procesnim izzivom, ki jih tovrstni protokol zahteva. Proces bo povezoval tri ključne elemente – slikanje, intervencijo in spremljanje zdravljenja ter štiri glavna interesna področja (kliniko, industrijo ter znanstvenike na področju medicinske fizike in računalniških znanosti), kar bo znatno izboljšalo kvaliteto izobraževanja medicinskih fizikov na področju terapije z delci.