Glasba za izboljšanje gibljivosti?

Center za ekstrapiramidne bolezni na nevrološki kliniki UKC Ljubljana je dosegel nov raziskovalni uspeh. najpomembnejša svetovna strokovna revija s področja motenj gibanja Movement disorders (s faktorjem vpliva 10,338) je prispevek nevrologov izr. prof. dr. Maje Kojović in doc. dr. Roka Berlota izbrala za prispevek leta. Raziskovalca sta proučevala, kako različni notranji in zunanji dejavniki neodvisno od zdravil vplivajo na nihanja v klinični izraženosti motenj gibanja. eden od bolj znanih je glasba, ki pri nekaterih bolnikih izzove skorajda neverjetne, čeprav trenutne spremembe.

Več si lahko preberete v dokumentu (MD_nevrologija).