Podoktorsko mesto za medicinsko fiziko na Univerzi v Ljubljani, Slovenija

Raziskovalni program Medicinska fizika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani pod vodstvom prof. dr. Roberta Jeraja išče podoktorskega študenta, ki bo delal na enem ali več izbranih raziskovalnih področjih (glej raziskovalna področja https://medfiz.si/medicinska-fizika).

Podoktorski študent se bo pridružil izjemno živahni interdisciplinarni raziskovalni skupini fizikov, zdravnikov, računalničarjev in drugih sorodnih ved (člani skupine: https://medfiz.si/clani) z veliko priložnostmi za mentorstvo in osebno rast. Raziskovalni program medicinske fizike je tesno povezan z mednarodnimi raziskovalnimi skupinami, zlasti s skupino za slikovno vodeno terapijo na Oddelku za medicinsko fiziko Univerze Wisconsin, Madison, WI, ZDA
(skupina: https://www.medphysics.wisc.edu/research/image-guided-therapy/ ).

Poleg dela na enem od tekočih raziskovalnih projektov bodo podoktorski študenti spodbujeni k začetku lastnih neodvisnih raziskav, ki sodijo v širši okvir interesov raziskovalne skupine za medicinsko fiziko.

Zahteve glede izobrazbe:
Doktorat iz fizike, matematike, biomedicinskega inženirstva, računalništva ali medicinskih ved.

Izkušnje:
Dokazana raziskovalna sposobnost z visokokakovostnimi objavami.

Začetek zaposlitve:
Prilagodljiva, možna takojšnja zaposlitev.

Trajanje zaposlitve:
Prilagodljivo, najmanj 9 mesecev.

Če vas zanima delovno mesto, se obrnite na prof. dr. Roberta Jeraja: robert.jeraj@fmf.uni-lj.si.