Na Kliniki za nuklearno medicino uvedli najučinkovitejšo preiskavo za diagnostično opredelitev nevroendokrinih tumorjev

Najučinkovitejša molekularna slikovna diagnostika nevroendokrinih tumorjev je od oktobra dostopna tudi v UKC LJubljana. Na Kliniki za nuklearno medicino so nedavno prvič v Sloveniji izvedli preiskavo PET/CT z uporabo z galijem-68 (68Ga) označenega analoga somatostatina ([68Ga]Ga-DOTA-TATE).

Namenjena je ugotavljanju prisotnosti in razširjenosti nevroendokrinih tumorjev ter za spremljanje učinkovitosti zdravljenja obolelih.

Preiskava PET/CT z [68Ga]Ga-DOTA-TATE ima pomembno višjo občutljivost kot vse doslej uporabljene diagnostične preiskave, to zahtevno preiskavo pa je bilo doslej moč opraviti le v redkih centrih v tujini. Preiskava temelji na tehnološko zahtevnem postopku z uporabo napredne analitske tehnologije, ki omogoča ustrezno kakovost radioaktivnega zdravila [68Ga]Ga-DOTA-TATE za klinično uporabo. Z uvedbo preiskave PET/CT z [68Ga]Ga-DOTA-TATE napotitve v tujino niso več potrebne, bolnikom in napotnim zdravnikom je najboljša preiskava za diagnostično opredelitev nevroendokrinih tumorjev dostopna v Sloveniji.

Pri uvedbi preiskave so sodelovali člani programske skupine Petra Kolenc PeitlLuka Ležaić in Katja Zaletel.

Več informacij na spletni strani UKC Ljubljana.