Konferenca COMULIS & BioImaging Austria – povzetek

Prejšnji teden sta se 21. in 22. 11. Luka Rogelj in Jošt Stergar udeležila konference na Dunaju. Konferenca je temeljila na predstavljanju koreliranega multimodelnga slikanja in njegove vloge pri povezovanju bioloških in predkliničnih raziskav. Poslušala sta vrsto zanimivih predavanj ter v obliki posterja predstavila svoje rezultate. Poleg konference sta proste trenutke izkoristila za mreženje ter ogledovanje mesta in muzeja v katerem se je konferenca odvijala.