Alzheimer’s Association International Conference

Med 14. in 18. julijem je v Los Angelesu, ZDA, potekal svetovni kongres na temo alzheimerjeve bolezni (angl. Alzheimer’s Association International Conference, https://www.alz.org/aaic). Glavna tema kongresa je bila demenca pri alzheimerjevi bolezni (AD) ter v manjši meri tudi druge demence. Naslovljena je bila z različnih zornih kotov in v različnih bolezenskih fazah. V luči negativnih rezultatov minulih raziskav s proti-amiloidnimi zdravljenji, se je pod vprašanje znova postavila glavna, t.i. amiloidna hipoteza, ki predpostavlja, da je ključen patološki proces pri alzheimerjevi bolezni nabiranje amiloidnih plakov v možganih. Nova zdravila, ki se trenutno preskušajo, so usmerjena proti drugi beljakovini (tau), ki je vpletena v patofiziologijo AD. Protiamiloidna zdravila pa se preskušalo v zgodnejši, predklinični fazi bolezni, pri zdravih osebah, ki so nosilke mutacije za razvoj AD in bodo gotovo zbolele s to boleznijo. Pozornost raziskovalcev se zadnja leta usmerja tudi proti drugim potencialnim tarčam zdravljena, kot je na primer vnetje oziroma astrociti in mikroglija. Veliko raziskav se še vedno usmerja v  razvoj in analizo biomarkerjev (nove analitične metode, združevanje informacij različnih modalnosti), predvsem razvoju novih biomarkerjev, ki bi temeljili na analizi krvi. Glede na trenutno stanje, ko bolezni ne znamo pozdraviti, je veliko govora tudi o preventivi, ki temelji na ustreznem življenjskem slogu (redna fizična aktivnosti od otroštva dalje, socialna mreža, ‘mediteranska’ prehrana, kognitivni trening in dovolj spanja), s katerim je mogoče zmanjšati tveganje za pojav demence in olajšati njen potek. Na kongresu smo tudi aktivno sodelovali, Maja Trošt je predstavila specifičen presnovni vzorec pri Creutzfeldt-Jakobovi bolezni (Rus et al. Metabolic Brain Pattern of Creutzfeldt-Jakob Disease and Its Biological Significance. Abstract). Kongres bo naslednje leto organiziran v Amsterdamu, med 26. in 30. julijem.

Matej Perovnik in Maja Trošt

Maji Trošt je bila iz sredstev programske skupine Medicinska fizika plačana kotizacija za kongres.