Diagnostično slikanje – na stičišču fizike in medicine

V torek, 11. 4. 2023, ob 18:00 bo  preko Zooma potekalo predavanje za dijake Gimnazije Bežigrad z naslovom »Diagnostično slikanje – na stičišču fizike in medicine«.

Na predavanju bodo predstavljene slikovne tehnike, kot so rentgensko slikanje (RTG), računalniška tomografija (CT), slikanje z magnetno resonanco (MRI) in pozitronska emisijska tomografija (PET), ki se uporabljajo v medicini za diagnosticiranje najrazličnejših bolezni.

Pri vsaki tehniki bo na razumljiv način predstavljena fizikalna osnova, razložen bo nastanek slike, opisani bodo pomembnejši sestavni deli slikovnih naprav in predstaviljeni bodo primeri uporabe, skupaj z nazornim slikovnim gradivom. Pri izbranih tehnikah bo predstavljeno tudi delo skupine programske skupine Medicinska fizika (uporaba umetne inteligence za samodejno zaznavanje raka dojke z mamografskih slik).

Letak