Nagrada za povzetek na ALASBIMN 2023

Z velikim veseljem sporočamo, da je povzetek, ki ga je Mauro Namias kot glavni avtor s sodelovanjem članov Programske skupine Medicinska fizika ter zunanjih sodelavcev iz Onkološkega inštituta predstavil na 29. kongresu Latinoameriškega združenja društev za biologijo in nuklearno medicino ALASBIMN 2023 (Congress of the Latin American Association of Societies of Biology and Nuclear Medicine), prejel nagrado za najboljši nevrološki povzetek na ALASBIMN 2023!
Čestitke Mauru in so-avtorjem!

Kongres je potekal med 15. in 18. novembrom 2023 v Buenos Airesu.