Študentsko delo na kliniki za nuklearno medicino

Na Kliniki za nuklearno medicino UKCL iščejo študenta medicinske fizike
za študentsko delo od 15. aprila 2024 naprej.

Študent bo sodeloval z Enoto za medicinsko fiziko in Oddelkom za
klinično radiokemijo in laboratorijsko kemijo.

Če vas delo zanima, pišite na petra.tomse@kclj.si