Prosto delovno mesto na UKC Maribor

Na Enoti za radioterapijo, Onkološkega oddelka UKC Maribor, je razpisano delovno mesto medicinski fizik – pripravnik, za obdobje trajanja pripravništva. Zahtevana je izobrazba uni. dipl. fiz. ali mag. med. fiz.

Opis dela: načrtovanje obsevanj, absolutna in relativna dozimetrija, zagotavljanje in preverjanje kakovosti, skrb za programsko in strojno dozimetrično opremo, odgovornost za strokovno delo in zakonitost ter ostala dela po nalogu vodje. Pripravnik bo delo opravljal pod nadzorom mentorja.

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda za zaposlovanje.